Jaka Železnikar

Jaka Železnikar je od konca oktobra 2021 zaposlen v Moderni galeriji kot samostojni strokovni svetovalec. Poudarek njegovega dela je vezan na postopke digitalizacije. Njegovi delodajalci ali poslovni partnerji so bili tudi Mladinska knjiga, Telekom Slovenije, Akademija umetnosti UNG in številne manjše nevladne organizacije na področju kulture.

Leta 2010 je pridobil naziv MA iz kreativnega pisanja in novih medijev (Creative Writing and New Media) na De Montfort University v Združenem kraljestvu.

Je pionir spletne umetnosti (net arta) in spletne elektronske literature. Razstavlja in objavlja mednarodno. Ob avtorskem delu občasno deluje tudi kot selektor in kurator (med drugim na festivalih Vdor/Break21, Haip, Pixxelpoint, MFRU in Festivalu ustvarjalnosti, ki je bil povezan z licencami Creative Commons), tri leta pa je bil član žirije nagrade zlata ptica za umetniške dosežke na področju kulture. Podrobnejši podatki so dosegljivi na https://www.jaka.org/


Jaka Železnikar has worked as an expert consultant for Moderna galerija since the end of October 2021. His work revolves around the processes of digitization. His previous employers and business partners include Mladinska knjiga, Telekom Slovenije, The Academy of Arts of the University of Nova Gorica, and numerous NGOs in the field of culture.

In 2010 he obtained his MA in Creative Writing and New Media from the De Montfort University in the UK.

He is a pioneer of net art and net electronic literature. He exhibits and publishes his work internationally. In addition to his artistic work he occasionally works as a selector and curator (among others for the festivals Vdor/Break21, Haip, Pixxelpoint, MFRU, and the Festival of Creativity, which focused on the Creative Commons licenses); he served on the jury of the Golden Bird Award for artistic achievements in culture for three years. More at https://www.jaka.org/