Red. prof dr. Franc Solina

Franc Solina je redni profesor računalništva in informatike na Univerzi v Ljubljani. Diplomiral (1979) in magistriral (1982) je iz elektrotehnike na Univerzi v Ljubljani. Doktoriral je iz računalništva in informatike na Pensilvanski univerzi (1987) v Philadelphiji, ZDA. Leta 1988 je začel predavati na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, od leta 2011 pa tudi na smeri Video, animacija in novi mediji na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani. Leta 1991 je ustanovil Laboratorij za računalniški vid na Fakulteti za računalništvo in informatiko.

Raziskovalno se ukvarja s 3D modeliranjem iz slik in uporabo računalniškega vida v uporabniških vmesnikih in umetniških instalacijah. Franc Solina je član IEEE, IAPR, ICOMOS, Slovenske zveze društev likovnih umetnikov in Evropske akademije znanosti in umetnosti v Salzburgu. Med leti 2006 in 2010 je bil dekan Fakultete za računalništvo in informatiko.

Kot umetnik je sodeloval na 23 razstavah, od tega na štirih samostojnih razstavah.

Med pomembna umetniška dela sodi interaktivna instalacija 15 sekund slave in virtualno obogatene kamnite skulpture iz serije Svetlobni vodnjak.


Franc Solina is a Professor of computer science at the University of Ljubljana, Slovenia.

He received his Dipl. Ing. (1979) and MS (1982) degrees in electrical engineering from the University of Ljubljana and his PhD (1987) degree in computer and information science from the University of Pennsylvania. In 1988 he started teaching at the Faculty of  Computer and Information Science, University of Ljubljana, and since 2011 also in the Video, Animation and New Media program at the Academy of Fine Arts and Design, University of Ljubljana. In 1991, he founded the Computer Vision Laboratory at the Faculty of Computer and Information Science.

His main research interests are 3D modeling from images and the use of computer vision in human-computer interaction and in art installations. Franc Solina is a member of IEEE, IAPR, ICOMOS, Slovenian Association of Fine Arts Societies and the European Academy of Sciences and Arts in Salzburg. During the time period of 2006-2010 he served as the dean of the Faculty of  Computer and Information Science.

As an artist he participated at 23 exhibitions, four of them were solo exhibitions. His most important art pieces are the interactive installation 15 seconds of fame and the virtually augmented stone sculptures from the series Light fountain.

https://bib.cobiss.net/biblioweb/biblio/si/slv/cris/09581

https://scholar.google.si/citations?hl=en&user=ShKuoiUAAAAJ&view_op=list_works